Myslivecké sdružení

MS Číhaň vzniklo rozdělením MS Buršice – Číhaň, které mělo rozlohu 2500 ha. Hranice původního sdružení byly od obce Puchverk přes hřeben Vidhoště, obec Suchou, Mladice, Zavlekou, po silnici na Bukovec, Nový Dvůr, Lukovitě a po Kalném potoce až do Kolince. V této době byl počet členů 31. Nutno poznamenat, že tato rozloha byla velice optimální pro chov zvěře. V této podobě existovalo sdružení až do roku 1992, kdy se rozdělila část pozemků Zavlekova a sdružení zůstala část obce Buršice, Vlčkovice, Kolince, Brodu, Nového Dvora a Číhaně.
Od této doby nese název MS Číhaň. V roce 2002, jak nám ukládala nová legislativa zákona, vzniklo honební společenstvo vlastníků pozemků, které bylo založeno na valné hromadě dne 14.12.2002. Na tomto zasedání valná hromada schválila nájemce honebního společenstva MS Číhaň. Honitba byla nadřízeným státním orgánem uznána dne 8.4.2003.

V současné době má MS 22 členů a hospodaří na pozemcích o rozloze 1434 ha. Z toho zemědělská půda činní 962 ha, lesní půda 409 ha, vodní plocha 20 ha a ostatní plocha 43 ha. V tomto revíru se můžeme setkat převážně se zvěří srnčí, s divočáky a občas se zde objeví zvěř jelení a daňčí. Zvláštností není ani výskyt rysa ostrovida. Bažant před několika lety zcela vymizel i když jsme se ho snažili po několik let z naší odchovny vypouštět. Dobrým jevem je, že se začínají zvedat počty zajíců. Zaměřili jsme se na odchov kachen, jehož výsledky jsou velmi dobré. Mimo loňský rok, kdy hrozila ptačí chřipka, vypouštíme každoročně na naše rybníky 200 ks kachen, které nakupujeme od Státního rybářství v Klatovech.

Celoroční práce našich členů je velmi rozmanitá. V průběhu roku, dle potřeby chodíme pomáhat Farmě Číhaň, ZOD Kolinec a odpracovali jsme také několik brigádnických hodin pro Obecní úřad Číhaň. Hlavní činnosti je však péče o zvěř. V zimních měsících v době strádání přikrmujeme v krmelcích senem, ovšem a letninou. V únoru každoročně podáváme zvěři léčivo cermix. V minulosti se podávala vakcína liškám a jezevcům. Díky tomu již několik let nebyl zaznamenán v okrese Klatovy výskyt vztekliny. Před sečením sena provádíme takzvané plašení zvěře – to znamená, že se snažíme vyhnat srny se srnčaty z luk do bezpečí, pomocí kousků molitanu namočených v jaru, které se rozhází po louce.

Bohužel dnešní zemědělská technika nám působí nemalé škody na zvěři. Dalším negativním jevem je prudký nárůst dopravy, kdy opět zvěr hyne pod koly aut. Mrzí nás i nezodpovědnost některých lidí, kteří nechávají volně pobíhat své psy. Nyní je velkou módou vodit své psy na procházky do lesa. Nikdo si neuvědomí, že zvěř i když uteče, tak díky stresu v mnoha případech uhyne. Bohužel některá naše mládež se baví tím, že nám ničí krmelce a posedy.

Po vykonané práci se také rádi pobavíme. V červenci je to již tradičně chytání ryb na udici se soutěží o největší úlovek. Na závěr roku pořádáme poslední leč s hudbou v Hostinci u Potužáků, kam zveme i širokou veřejnost ke společné zábavě.