Mercandinovy sady

Tyto sady, které patří k nejstarším městským parkům v celé České republice,  byly založeny v letech 1841 – 1845 na základě podnětu klatovského krajského hejtmana hraběte Franze Xavera Mercandina na tzv. Velké louce. Jednalo se o obecní pastviny o rozloze cca 11.5 ha na místě, kde se dodnes říká „V Ráji“. O čtyřletou sbírku z výtěžku plesů, divadelních představení, akademií a darů se zasloužilo „Družstvo pro zřízení městských sadů“, které nashromáždilo postupně sumu 4312 zlatých. Za ni byl na okraji Klatov zřízen anglický park s centrální francouzskou zahradou a ústřední empírovou kolonádou. Střed parku byl roku 1854 obohacen barokními sochami čtyř ročních období od neznámého autora a sochou Jitřenky – Aurory, která nese na podstavci latinský nápis: „Vznešená jitřenko, zvěstuj růžovými svými ústy vděčnou paměť obce klatovské zakladateli tohoto sadu velezasloužilému předsedovi klatovského kraje Františku hraběti Mercandinovi“.

Pořad televize FILMpro o historii Mercandinových sadů z cyklu Ve stínu Černé věže z roku 2018 (délka 12 min.): https://www.youtube.com/watch?v=LIVyi1_aORM

Od roku 2014 prošly Mercandinovy sady postupnou revitalizací, která park zmodernizovala a zatraktivnila jako nové místo pro odpočinek a trávení volného času.

Jako první prošel revitalizací rybník v severní části - uprostřed vodní hladiny byl obnoven kruhový ostrov, kde byl vedle stávající sochy Dívka s růží od Viléma Glose osazen nový pomník v podobě kruhové lavice z žuly od klatovského sochaře Václava Fialy, který je dedikován krajinářskému architektu Václavu Weinfurterovi (Lavička pro Václava Weinfurtera).

K ostrovu lze zajet na loďce, kterou si lze v době od července do září zapůjčit přímo u nově zřízeného mola. 

V další etapě byla také věnována pozornost zdejším dřevinám, kterých se v parku nachází více než sto druhů. V rámci kompletní revitalizace zeleně byly staré a nemocné stromy byly vykáceny a nahradila je nová výsadba.

V následujících letech vznikla v centrální části parku nová síť cest nebo stezky propojující Puškinovu ulici s cyklostezkou. Autor architektonického řešení sadů Jakub Chvojka do parku zakomponoval čtyři lávky pro cyklisty a pěší, které na různých místech překračují Drnový potok protékající celým parkem.

Pro menší návštěvníky vznikla v roce 2018 stezka v korunách stromů zavěšená na kmenech.

Během obnovy parku byl zcela nově upraven také centrální prostor kolem kolonády. Nové umístění získaly původní alegorické sochy ročních dob, před kolonádou byla vytvořena nová fontána s textem prezidenta Václava Havla. Návštěvníci zde mohou posedět a využít místní bar a kavárnu.

Text: Mgr. Pavel Koura

Mapa