Husovy sady

Sady Mistra Jana Husa nad městem byly založeny v r. 1904 a rozšířeny roku 1912. Dnešní název nesou až od roku 1915. Dominantou parku je stavba vodojemu z roku 1903 v podobě romantického hrádku, který sloužil k zásobování Klatov pitnou vodou z artézských studní nacházejících se poblíž obce Točník.

Vodojem slouží svému původnímu účelu dodnes. Pitná voda je sem ale přiváděna z Nýrské přehrady, která vznikla v letech 1965 – 69 na řece Úhlavě asi 20 km od města. Přehrada již po několik desetiletí zásobuje nejen Klatovsko, ale i řadu obcí na Domažlicku šumavskou vodu vynikající kvality.

Husovy sady se po nedávné revitalizaci staly opět vyhledávaným místem odpočinku především pro rodiny s dětmi. V roce 2021 tu vzniklo dětské hřiště s různými herními prvky a naučnými panely, přibližujícími dětským návštěvníkům historii Klatov. Při návrhu cestní sítě a dětských hracích prvků inspirovala architekty šachovnicová podoba historického centra města a poloha jeho památek.

Za příznivého počasí je atraktivní také výhled do okolí a na Šumavu, orientaci umožňuje panoramatická mapa s popisem jednotlivých vrcholů.

Text: Mgr. Pavel Koura

Mapa