Železniční doprava

Komplex klatovského nádraží vznikl po roce 1872, kdy bylo rakousko-uherským státem rozhodnuto o stavbě trati z Plzně do Eisensteinu (Železné Rudy). První vlak přijel do Klatov 6. října 1876, celá trať byla zprovozněna o rok později po náročné dostavbě Špičáckého tunelu. Roku 1886 vznikla trať spojující Klatovs s městy Domažlice a Horaždovice.

Provoz klatovského železničního uzlu byl přerušen na konci 2. světové války, kdy bylo nádraží 20. dubna 1945 bombardováno spojeneckými letadly. Důvodem bylo zamezení pohybu německých transportů s vojskem, vězni a převozu munice. Budova nádraží byla při náletu zcela zničena a musela být stržena. Jména zahynulých železničářů připomíná pamětní deska v hale nové budovy klatovského nádraží, která byla uvedena do provozu v roce 1959.

V roce 2023 bylo rozhodnuto o rekonstrukci nádražní budovy a vybudování přestupního terminálu veřejné dopravy, který umožní snazší přestup z vlaku na autobusy.


Vizualizace plánovaného přestupního terminálu


Text: Mgr. Pavel Koura