Černé Krávy, tvrz Kouskova Lhota

Černé Krávy jsou malou osadou spadající pod obec Vrhaveč. Kouskova Lhota je bývalá tvrz s poplužním dvorem z první poloviny 16. století, od 17. století sloužila dvoupatrová a doposud dochovaná věž jako sýpka. Doposud je znatelný obraný systém –rybník, příkopem a valy, ochranná zeď.

První zmínky o statku jsou spjaty s rodem Bendů ze Šťáhlav, v roce 1543 jej zakoupil klatovský měšťan Jan Kousek ze Sobětiček, povýšený roku 1529 do šlechtického stavu. Po stavovském povstání v letech 1618 až 1620 rod Kousků o statek přišel, o třicet let později ho však potomci vykoupili zpět. Ve druhé polovině 17. století statek zakoupil Vilém Albrecht Krakovský z Kolovrat a celá osada i statek se staly součástí týnského panství. Kromě věže, která byla používána jako sýpka, ostatní budovy zanikly.

Tvrz je v soukromém vlastnictví a objekt je veřejnosti nepřístupný. Procházku kolem tvrze, lesem k Farářově studánce, na skalnatý vrchol Žába a poté do Týnce u Klatov jednoznačně doporučujeme.

(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Mapa