Dětský den (2.6.2012)

Hned po vyřazovací soutěži, viz zde, pokračovaly naše oslavy ale také povinnosti na dětském dni, který se konal na hřišti u koupaliště. Pro děti bylo připraveno mnoho úkolů, které musely splnit, aby získaly odměnu. Mezi úkoly byla čichaná, hmataná, chůze na chůdách, skákání v pytli, střílení ze vzduchovky a zatloukání hřebíků. Také si děti mohly zatančit na dětské diskotéce nebo si nechat něco namalovat na obličej.

Na konci akce čekalo na děti překvapení – Ze hřiště startoval horkovzdušný balon pod vedením zkušeného pilota Jana Křížka. Start balonů zaujal nejen děti ale i jejich rodiče.