Povodeň při přívalových deštích (3.7.2012)

Dne 3. 7. 2012 po 20 hodině se přes území naší obce přehnaly přívalové deště, které rozvodnily místní tok Bradlava. Voda následně zaplavila několik nemovitostí a zničila převážně infrastrukturu v intravilánu obce (komunikace, mosty, vodní díla …).

Jednotce SDHO Číhaň byl vyhlášen poplach. V součinnosti SDHO a Obce Číhaň došlo v prvé řadě k záchraně osob v postižených nemovitostech, následně k záchraně majetku a tvorbě protipovodňových hrází z pytlů s pískem. Nasazena byla všechna čerpací technika, kterou má náš sbor k dispozici a docházelo k čerpání vody z nejvíce postižených nemovitostí. Během následujících dnů probíhalo odstraňování škod a likvidace zničeného majetku. Proběhlo vyčištění obou obecních studen, které byly zaplaveny a kontaminovány.

Během povodně byla poskytnuta pomoc nejvíce postiženým osobám k záchraně majetku před povodní. Z pytlů s pískem byly vytvořeny hráze proti dalšímu postupu vody do nemovitostí.

 Fotoalbum - škody

 Fotoalbum - brigáda