Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Další povinně zveřejňované informace

  • Poskytnuté informace (dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3)
  • GDPR: informace dle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů