Šibeniční vrch v Klatovech

Místo původního klatovského popraviště, nazývané původně také Na Spravedlnosti. Právo popravy obdržela klatovské obec privilegiem krále Václava IV. už v roce 1381, klatovští pak mohli stíhat zločince i mimo obvod vlastního města.

Po roce 1600 zde stávala kamenná budova, v jejíchž rozích byla umístěna břevna šibenic. Kromě oběšení se zde popravovalo také stětím. Mrtvá těla odsouzenců klatovský kat pohřbíval v mělkých hrobech poblíž místa šibenice.

Prvním písemně doloženým klatovským katem byl v 16. století Zikmund, od r. 1736 vykonával toto řemeslo rod Husů - prvním byl Jan Hus, poté se řemeslo v rodě předávalo z otce na syna.

Poslední poprava zde byla vykonána 13. října 1842, kdy byl za loupežnou vraždu Alžběty Knarrové popraven oběšením Jan Selig z Poběžovic.

Dnes se na tomto místě, obklopeném městskou zástavbou, nachází pomník s křížem.


Pořad televize FILMpro o historii Šibeničního vrchu z cyklu Ve stínu Černé věže z roku 2014 (4:29 min.): https://www.youtube.com/watch?v=j74aHMZ3K8M


Text: Mgr. Pavel Koura

Mapa