Seznam členů zastupitelstva

Ing. Josef Srb starosta obce
Pavel Bílý místostarosta obce
Linda Klugerová, DiS.   předseda kontrolního výboru
Miloslav Pojar předseda finančního výboru
Radek Kovářík člen kontrolního výboru
Jiří Potužák člen finančního výboru
Václav Nováček člen kontrolního výboru