Části obce:

  • Číhaň
  • Plánička
  • Nový Dvůr

Vše, štíty domů, chlévy, dvorky, dříví, stohy,
dobytek strakatý, beránci, kozy s rohy,
lid jdoucí, vozy s pytli tvrdě bílými,
hus hejna na rybníce, kejhající ryčně,
tím sluncem září osvětlené ustavičně,
jsou živými tu druhy, milými

Vesnice zpívá píseň slunečnou 

A. Sova: z básně Obrázek z Čihaně

Obec Číhaň se nachází v plzeňském kraji 12 km jihovýchodně od Klatov, v podhůří Šumavy, v průměrné výšce 593 m n. m. Z jeho území pramení říčka Bradlava.

Aktuality